Obsługa – ekran startowy
filtr
Tryb w gotowości


Kontroler MIRUS podaje informacje, że Test Zasilania i Test Systemu, zostały przeprowadzone poprawnie - podaje przy tym informację, kiedy ten fakt nastąpił: data i godzina.
Aby kontynuować, naciśnij jeden z przycisków (po prawe j stronie ekranu):
 • Strona główna / Ekran s tartowy, tzw. HOME (tryb standardowy)
 • Dane pacjenta: płeć, wiek, wzrost, waga
 • Pilot MAC: zmiana prędkości podawania leku
 • Monitorowanie systemu oddechowego
 • Ustawienia Alarmów: tu zmienisz wartości limitów alarmów
 • Konfiguracja i napełnianie (UZUPEŁNIENIE LEKU)
  Ustawienie języka na ekranie, jednostki CO2 , strefy czasowej, daty, godziny
 • Napełnianie w czasie działania
 • Wyłączenie Systemu MIRUS
Więcej informacji u Przedstawiciela handlowego lub na stronie MIRUS


Ekran startowy
filtr
Ekran startowy


Ustawiono wartość MAC, np. dla SEVO
MAC 40 = 0.5 = 0.9 Vol%Więcej informacji u Przedstawiciela handlowego lub na stronie MIRUS

Dane pacjenta
filtr
Zmiana danych pacjenta


Naciśnij przycisk Zmiana danych pacjenta.
UWAGA: Zmiana danych pacjenta jest możliwa również podczas podawania środka znieczulającego.

Dane pacjenta - ustawienia fabryczne:
 • płeć: mężczyzna
 • wiek: 40 lat
 • wzrost: 180 cm
 • waga: 80 kg


Więcej informacji u Przedstawiciela handlowego lub na stronie MIRUS

Zminana prędkości uzyskiwania sedacji
filtr
Zmiana prędkości podawania leku

Naciśnij przycisk Pilot MAC.
UWAGA: Zmiana prędkości podawania leku jest możliwa również podczas podawania środka znieczulającego.

Pilot MAC
Ustawie nie fabryczne:
 • królik = średnia prędkość
 • żółw = powoli
 • gepard = szybko
Naciśnij ikonę wybranej prędkości.
 • Ikona odpowiadająca wybranej prędkości jest koloru jasnoszarego.
 • Naciśnij przycisk POTWIERDŹ, żeby zatwierdzić zmiany.
 • Zmiana została przeprowadzona.
Więcej informacji u Przedstawiciela handlowego lub na stronie MIRUS

Przegląd parametrów
filtr
Naciśnij zakładkę Monitor parametrów oddechowych

Ekran umożliwia obserwację podstawowych parametrów oddechowych pacjęta oraz krzywej et CO2.Więcej informacji u Przedstawiciela handlowego lub na stronie MIRUS

Ustawienia alarmów
filtr
Ustawienia alarmów.


Naciśnij przycisk Ustawienia alarmów.
UWAGA: Zmiana ustawień alarmów jest możliwa również podczas podawania środka znieczulającego.

Ustawienia alarmów
Fabryczne ustawienia dla SEVO:
 • et CO 2 min = 20 mmHg
 • et CO 2 max = 50 mmHg
 • et SEVO min = 0.5 Vol%
 • et SEVO max = 2.5 Vol%
 • Apnoe time (Czas bezdechu )= 60 sec
 • Alarm vol. (Głośność alarmu ) = 100 %
Więcej informacji u Przedstawiciela handlowego lub na stronie MIRUS

Napełnianie systemu
filtr
OPIS EKRANU


Naciśnij przycisk menu Ekrany konfiguracji.
UWAGA: Zmiana konfiguracji jest możliwa również podczas podawania środka znieczulającego.

Opcje
 • Pierwsza zakładka: Ekran napełniania Systemu MIRUS.
 • Druga zakładka: ustawienia języka, jednostki CO2.
 • Trzecia zakładka: ustawienia daty i godziny.
 • Czwarta zakładka: Ekran serwisowy.
Więcej informacji u Przedstawiciela handlowego lub na stronie MIRUS

Ustawienia języka i parametrów granicznych CO2
filtr
Naciśnij zakładkę Ustawienia

Ustawienia fabryczne języka i jednostki CO2 :
• język = angielski (możliwość wyboru języka polskiego)
• CO2 = mmHg

Naciśnij pole odpowiadające parametrowi, np. język.
 • Pole odpowiadające danemu parametrowi jest koloru jasnoszarego.
 • Aktywne są ikony obrazujące strzałki.
 • Użyj strzałek, żeby zmienić parametr.
 • Naciśnij przycisk POTWIERDŹ, żeby zatwierdzić zmiany.Więcej informacji u Przedstawiciela handlowego lub na stronie MIRUS

Ustawienia daty i godziny
filtr
Naciśnij zakładkę Ustawianie daty i godziny.

Uwaga: Sprawdź strefę czasową i skoryguj, jeśli to konieczne.

Naciśnij pole odpowiadające parametrowi, np. godzina.
 • Pole odpowiadające danemu parametrowi jest koloru jasnoszarego.
 • Aktywne są ikony obrazujące strzałki.
 • Użyj strzałek, żeby zmienić parametr.
 • Naciśnij przycisk POTWIERDŹ, żeby zatwierdzić zmiany.


Więcej informacji u Przedstawiciela handlowego lub na stronie MIRUS

Ekran serwisowy
filtr
Naciśnij zakładkę Ekran serwisowy

Informacje dotyczące numeru sprzętu (HW),
wersji oprogramowania (SW),
wersji Kontrolera MIRUS,
dane kontaktowe producenta.


Więcej informacji u Przedstawiciela handlowego lub na stronie MIRUS

Wyłączanie urządzenia
filtr
Naciśnij zakładkę Wyłączenie Kontrolera MIRUS

Naciśnij ikonę Wyłącz.
 • Ikona Wyłącz jest koloru jasnoszarego.
 • Naciśnij przycisk POTWIERDŹ, żeby zatwierdzić.
 • Ikona WYŁĄCZ, jest podświetlona.
 • Kontroler wyłączy się automatycznie.
  Umieść Reflector MIRUS we wnęce.Więcej informacji u Przedstawiciela handlowego lub na stronie MIRUS