MIRUS - Sedacja wziewna
filtr
Jak działa MIRUS

Płyn jest podgrzewany w kontrolerze MIRUS i a następnie paruje wytwarzając ciśnienie. Ciśnienie to przemieszcza czysty gazowy anestetyk do komory mieszającej Reflektora MIRUS.

Co nam daje bezpośrednie podanie 100% gazu znieczulającego, po stronie pacjenta, na końcu obiegu respiratora?

  • Nie jest potrzebny gaz nośny
  • Możliwie wysokie stężenie
  • Bardzo krótki czas osiągnięcia zrównoważonego stężenia w martwej przestrzeni
 
Więcej informacji u Przedstawiciela handlowego lub na stronie MIRUS